loader image

disclaimer

Op deze pagina bevindt zich de disclaimer van theelers.nl. Deze disclaimer betreft onder welk voorbehoud de informatie, op de website van Richting, wordt aangeboden. Bij gebruik van de website stemt u in met onderstaande disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Theelers.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Theelers streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

Theelers behoudt zich het recht voor om materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Theelers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van theelers.nl bevinden.